להדפסה / להורדת ההוראות ב- PDF לחצו כאן

שימו לב – ההוראות לא מיועדות למתקן חצר
הוראות התקנה למתקן חלון / מֵעֵבר למעקה


 • מומלץ להתקין ע"י מתקין מוסמך בלבד. האחריות הינה בתוקף אך ורק אם בוצעה התקנה ע"י מתקין מוסמך.
 • אין להתקין במקומות שאין אליהם גישה נוחה ובטוחה מהחלון - ללא סולם וללא אמצעי הגבהה אחר. כל זאת כדי לאפשר מתן שירות למתקן.
 • חובה לקרוא את ההוראות מתחילתן ועד סופן לפני תחילת ההתקנה.
 • יש לחתוך את האזיקונים רק בגמר ההתקנה.


תרשים כללי מס' 1הוראות התקנה למתלה כביסה רב חבל מעבר לחלון תרשים 1
 1. התקנת התומכים:
  תחילה, יש לוודא שהקיר חזק דיו כדי לשאת את משקל המתקן + הכביסה הרטובה;
  קירות מסוג איטונג, גבס, אלומיניום, זכוכית, עץ וכו' לא יכולים לשאת משקל זה.
  קבע את זוג התומכים בגובה הרצוי במרחק מקסימאלי של עד 2.8 מ' חוץ-חוץ בהתאם לגודל החלון (ניתן להתקין גם בין 2 חלונות, אך אין להשתמש בסולם!). השאר רווח של כ- 3 ס"מ מחלקו העליון ומצדדיו של התומך. תומכים אלו נושאים את כל משקל הכביסה, כך שהם חייבים להיות מעוגנים בחוזקה לחגורת הבטון שבקיר. במקרה של בלוקים חלשים, יש לקדוח חור עד לצידו השני של הקיר ולהשתמש בבורג עובר, עם אום ודיסקית מצידו השני של הקיר. יש להקפיד שהתומכים יהיו מותקנים באופן אנכי ובגובה זהה. גובה המסילה הסופי יהיה כ- 3 ס"מ מתחת לקצה העליון של התומך.
   
 2. חיבור המסילות לתומכים:
  במסילה, בחלק הקרוב אל הגלגלים, שבור את החלק המחורץ שבקצה. חבר את המסילה לתומך לפי התרשים בעזרת בורג אחד העובר דרך המסילה. שים לב: הגלגלים קרובים לקיר! סגור -לא בחוזקה- בעזרת דיסקית ואום. יש לבצע פעולה זו גם במסילה השניה.
   
 3. קביעת אורך המקשר: (ראה תרשים מס' 2)
  מטרת המקשר - לשמור על מקביליות המסילות. סטייה מותרת – 1-2 מ"מ.הוראות התקנה למתלה כביסה רב חבל מעבר לחלון תרשים 2
  המקשר מורכב מ- 2 פרופילים עבים ופרופיל דק ביניהם - הגודל המקסימאלי: 2.80 מ'.
  חבר את חלקי המקשר באופן הבא:
  הנח את שני קצוות הפרופילים העבים באופן זמני, בעזרת ברגים ללא אומים, בין שתי הנקודות המסומנות בתרשים 1 באות "A".
  1. רק במתקן קצר מ- 2 מ': חתוך את הפרופיל העבה בהתאם למידה.
  2. השחל הפרופיל הדק בין שני הפרופילים העבים.
  3. חזק ע"י קידוחים וברגים בכל חיבור את חלקי המקשר.
  4. העבר את המקשר אל החלק הרחוק מהתומכים/מהקיר בצידן העליון של המסילות - המסילות ניתנות להרמה.
   הדק את המקשר אל המסילות בעזרת ברגים.
  5. חזק סופית את הברגים העוברים - בין המסילות לתומכים.
    
 4. התאמת הפקקים:
  יש להכניס את פקקי הפלסטיק הגדולים אל קצות המסילות ולקבעם בעזרת 2 ברגים. - רק במידה ויש גישה נוחה, לא חובה.
   
 5. התאמת אורך חבלי הכביסה במתקן:
  חתוך חבלים, בהתאם לכמות הגלגלים במסילה, באורך של (מידת חוץ-חוץ של המתקן X2)+10ס"מ כל חבל.
  קשור לולאה בצד אחד של כל חבל, כדוגמת הלולאה בחבלי ההפעלה. השחל את החבלים כך שהלולאה תהיה בחלק התחתון של הגלגלים. יש למתוח את החבל קלות, לבצע כחמישה קשרים, ולחתוך שארית החבל. יש להשאיר קצה של כ- 5 ס"מ אשר יאפשר מתיחה / שחרור של החבל בעתיד.
 6. חיבור חבל ההפעלה:
  קשור את חבלי ההפעלה במתיחה קלה, כאשר לולאת החבל משמאל – לחבל הארוך מצד ימין, ולולאת החבל מצד ימין – לחבל הארוך מצד שמאל באופן ישיר. וודא שהחבלים מקבילים ביניהם במבט מלמעלה. יש למתוח קלות את החבל, באופן דומה לקשירת חבלי הכביסה (סעיף 5).
   
 7. הלחמת קצות החבלים:
  יש להלחים את קצות החבלים בעזרת מקור חום.
   
 8. חתוך את האזיקונים.

 9. יש לגרז את המסילות במקום תנועת הגלגלים הקטנים, המסומן "אזור גירוז", לפני ההפעלה הראשונית, ואחת למספר חודשים, בהתאם לצורך.
   
 10. הפעלת המתקן בעזרת שתי ידיים, כשיד אחת אוחזת בחבל אחד ויד שנייה אוחזת בחבל השני.
המתקן לא נועד לשאת משקל אדם! אין להיתלות / להישען / לדרוך על המתקן.

עבודה נעימה!
*ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.