להדפסה / להורדת ההוראות ב- PDF לחצו כאן

שימו לב – ההוראות לא מיועדות למתקן חלון
הוראות התקנה למתקן חצר / מרפסת / גג


 • מומלץ להתקין ע"י מתקין מוסמך בלבד. האחריות הינה בתוקף אך ורק אם בוצעה התקנה ע"י מתקין מוסמך.
 • ההתקנה תתבצע ללא סולם וללא אמצעי הגבהה אחר. זאת כדי לאפשר מתן שירות.
 • חובה לקרוא את ההוראות מתחילתן ועד סופן לפני תחילת ההתקנה.
 • יש לחתוך את האזיקונים רק בגמר ההתקנה.


תרשים כללי מס' 1הוראות התקנה למתלה כביסה רב חבל בחצר תרשים 1
 1. התקנת התומכים:
  תחילה, יש לוודא שהקיר חזק דיו כדי לשאת את משקל המתקן + הכביסה הרטובה;
  קירות מסוג איטונג, גבס, אלומיניום, זכוכית, עץ וכו' לא יכולים לשאת משקל זה.
  קבע את זוג התומכים בגובה הרצוי במרחק מקסימאלי של עד 2.5 מ' חוץ-חוץ בהתאם לגודל הרצוי. שים לב: גובה חלקו העליון של התומך יהיה בגובה מינימלי של 1.05 מ' מהרצפה. מומלץ בגובה 1.05 מ' מינימום מהרצפה, או – מעל גובה ראש אדם. גבהים אחרים יכולים להוות מכשול ואי-נוחות בתפעול יומיומי. השאר רווח של כ- 3 ס"מ מחלקו העליון ומצדדיו של התומך. תומכים אלו נושאים את כל משקל הכביסה, כך שהם חייבים להיות מעוגנים בחוזקה לחגורת הבטון שבקיר. במקרה של בלוקים חלשים, יש לקדוח חור עד לצידו השני של הקיר ולהשתמש בבורג עובר, עם אום ודיסקית מצידו השני של הקיר. יש להקפיד שהתומכים יהיו מותקנים באופן אנכי ובגובה זהה. גובה המסילה הסופי יהיה כ- 3 ס"מ מתחת לקצה העליון של התומך.
   
 2. חיבור המסילות לתומכים:
  במסילה, בחלק הרחוק מהגלגלים, שבור את החלק המחורץ שבקצה. חבר את המסילה לתומך לפי התרשים בעזרת בורג אחד העובר דרך המסילה. שים לב: הגלגלים רחוקים מהקיר! סגור בעזרת דיסקית ואום. ברגים אלה נעים בעת קיפול המתקן לכן אין להדק את הברגים בחוזקה. יש לבצע פעולה זו גם במסילה השניה.
   
 3. קביעת אורך המקשר: (ראה תרשים מס' 2)
  מטרת המקשר - לשמור על מקביליות המסילות. סטייה מותרת – 1-2 מ"מ.הוראות התקנה למתלה כביסה רב חבל בחצר תרשים 2
  המקשר מורכב מ- 2 פרופילים עבים ופרופיל דק ביניהם - הגודל המקסימאלי: 2.50 מ'.
  חבר את חלקי המקשר באופן הבא:
  הנח את שני קצוות הפרופילים העבים באופן זמני, בעזרת ברגים ללא אומים, בין שתי הנקודות המסומנות בתרשים 1 באות "A".
  1. רק במתקן קצר מ- 2 מ': חתוך את הפרופיל העבה בהתאם למידה.
  2. השחל הפרופיל הדק בין שני הפרופילים העבים.
  3. חזק ע"י קידוחים וברגים בכל חיבור את חלקי המקשר.
  4. העבר את המקשר אל החלק הרחוק מהתומכים/מהקיר בצידן העליון של המסילות - המסילות ניתנות להרמה.
   הדק את המקשר אל המסילות בעזרת ברגים.
  5. חזק סופית את הברגים העוברים - בין המסילות לתומכים.
    
 4. התאמת הפקקים:
  יש להכניס את פקקי הפלסטיק הגדולים אל קצות המסילות ולקבעם בעזרת 2 ברגים.
   
 5. בורג מעצור:
  יש להתקין בכל מסילה בורג שיעצור את הגלגלים כ- 15 ס"מ מהקיר. חור המסומן באות "A".
   
 6. התאמת אורך חבלי הכביסה במתקן:
  חתוך חבלים, בהתאם לכמות הגלגלים במסילה, באורך של (מידת חוץ-חוץ של המתקן X2)+10ס"מ כל חבל.
  קשור לולאה בצד אחד של כל חבל, כדוגמת הלולאה בחבלי ההפעלה. השחל את החבלים כך שהלולאה תהיה בחלק התחתון של הגלגלים. יש למתוח את החבל קלות, לבצע כחמישה קשרים, ולחתוך שארית החבל. יש להשאיר קצה של כ- 5 ס"מ אשר יאפשר מתיחה / שחרור של החבל בעתיד.
   
 7. חיבור חבל ההפעלה:
  קשור את חבלי ההפעלה במתיחה קלה, כאשר לולאת החבל משמאל – לחבל הארוך מצד ימין, ולולאת החבל מצד ימין – לחבל הארוך מצד שמאל באופן ישיר. וודא שהחבלים מקבילים ביניהם במבט מלמעלה. יש למתוח קלות את החבל, באופן דומה לקשירת חבלי הכביסה (סעיף 6).
   
 8. הלחמת קצות החבלים:
  יש להלחים את קצות החבלים בעזרת מקור חום.
   
 9. חתוך את האזיקונים.

 10. יש לגרז את המסילות במקום תנועת הגלגלים הקטנים, המסומן "אזור גירוז", לפני ההפעלה הראשונית, ואחת למספר חודשים, בהתאם לצורך.
   
 11. הפעלת המתקן בעזרת שתי ידיים, כשיד אחת אוחזת בחבל אחד ויד שנייה אוחזת בחבל השני.
   
 12. קיפול המתקן: אין לקרב את האצבעות לתומכים בזמן קיפול המתקן!
  לפני קיפול המתקן יש לרכז / לצופף את החבלים. יש לאחוז בקצוות המוט המקשר, להרימו, למשוך אותו קלות כלפי מעלה ולהורידו כלפי מטה.
   
 13. פתיחת המתקן: לפתיחת המתקן יש לאחוז בקצוות המוט המקשר, להרימו מעט מעבר למצב אופקי ולדחוף קלות לכיוון הקיר.
  יש לוודא ירידה מוחלטת של הברגים העוברים לחלק הנמוך ביותר במגרעת התומך.
  במתקנים גדולים יש לבצע קיפול / פתיחה ע"י שני אנשים.
המתקן לא נועד לשאת משקל אדם! אין להיתלות / להישען / לדרוך על המתקן.

עבודה נעימה!
*ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.