תושבות שחקים - סורג

סורג - "כלוב"

מיגון ליחידת מזגן חיצונית
פטנט רשום: 136371