תושבות שחקים - מגש שיא

מגש שיא


מתכוונן לפי גודל המזגן
פטנט רשום: 157035