תושבות שחקים - בריח שחקים

בריח שחקים

נגד גניבת מזגן
היחיד באישור שמאי חברות הביטוח
פטנט רשום: 116652