תושבות שחקים - מגש

מגש

מותאם לגודל המזגן
פטנט רשום: 101458