מתקני כביסה רב חבל
מתקני כביסה רב חבל

מֵעֵבר לחלון / מסתור כביסה או בחצר / מרפסת / גג - ניתן לקיפול

מוצרים משלימים לרב חבל
מוצרים משלימים לרב חבל

מוצרים להשלמת חוויית תליית הכביסה עם רב חבל.

תושבות למזגנים, אביזרים ומוצרים נוספים
תושבות למזגנים, אביזרים ומוצרים נוספים

מגוון רחב של סוגים וגדלים שונים של תושבות למזגנים, בגלוון חם או קר, מגש שיא, תושבת לביא, בריח לנעילת המזגן, סורג ועוד.