תושבות למזגנים, אביזרים ומוצרים נוספים

מגוון רחב של סוגים וגדלים שונים של תושבות למזגנים, בגלוון חם או קר, מגש שיא, תושבת לביא, בריח לנעילת המזגן, סורג ועוד.