לוגו עיתון הארץ

הארץ


"
מתקן מצויין לתליית כביסה
"רב חבל" פטנט רשום ...
המייחד אותו הוא האפשרות שהחבלים ינועו לא רק לצדדים אלא גם קדימה ואחורה.
...

"